U bent hier

Nieuws

Tijdens de krokusvakantie is er de derde editie van het Kinderfestival WARRE. Om alles in goede banen te leiden, zoeken we hulp om kinderen van en naar de activiteiten te begeleiden. Deelnemen aan de activiteiten is toegestaan, maar er wordt van jou niet verwacht de workshop te geven. Daarvoor hebben we een hele ploeg ter beschikking. Ben jij die SUPER(groot)ouder die ons wil helpen? Uiteraard zijn grote zussen en broers of tantes en nonkels ook welkom!

Geef ons een seintje: evenementen@tervuren.be

 

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

We werken een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. 

Wat vind jij ervan? Laat het ons weten:

Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Kom naar het startmoment op woensdag 4 december vanaf 14u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

In juli is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen. In oktober werd de maatregel versoepeld.

Energie, het is een veelbesproken thema. We moeten zuiniger omgaan met ons energieverbruik. Dat is goed voor onze portemonnee en voor het milieu.

Je kan zelf heel wat ondernemen om die energiefactuur naar omlaag te halen.
Het is belangrijk om eens te bekijken of je bij de, voor jou, geschikte energieleverancier zit. Dit kan je doen aan de hand van de V-test van Vreg. 

In het dagelijkse leven moet je voortdurend keuzes maken. Hiervoor vergelijk je de aangeboden opties.
Voor energie, en in het bijzonder voor aardgas en elektriciteit, is het niet altijd gemakkelijk een keuze te maken tussen de ene of andere leverancier of tussen twee verschillende formules van dezelfde leverancier. Bovendien wordt elektriciteit steeds duurder en is het dus eens zo belangrijk om de goedkoopste leverancier te kennen. Dit kan je zelf nagaan aan de hand van de V-test op www.vreg.be.

De nieuwe bank in de Koninklijke Moestuin zet ouderen, kinderen, sportievelingen en wandelaars aan om op een spontane manier te bewegen. De IPitup-beweegbank is een zitbank die in de eerste plaats comfortabel zit, maar tegelijkertijd mensen nieuwsgierig maakt en uitnodigt tot bewegen.

Laagdrempelige oefeningen

Pagina's